Digitalni tisak

Tisak na Canvas

Želite li povećanje Vama drage slike, možemo Vam je digitalno otisnuti i povećati na canvas platnu. Slika otisnuta na Canvas platnu izgleda poput orginala.

canvas canvas