Tampon tisak

Olovke

Tampon tisak na olovke radimo sa indirektnim tiskanjem, gdje pomoću gumenog tampona prenosimo boju sa klišeja na željeni predmet. Ovu vrstu tiska koristimo za tisak ravnih i zakrivljenih površina predmeta izrađenih od raznih materijala kao što su plastika, staklo, keramika, guma, metal.

olovke olovke olovke

Najčešći artikli za tampon tisak su olovke, upaljači, privjesci i ostali promotivni artikli.Tiskamo na vaše promotivne artikle, a većinu promotivnih artikala možete kupiti kod nas.

Upaljači

Tampon tisak na upaljače radimo sa indirektnim tiskanjem, gdje pomoću gumenog tampona prenosimo boju sa klišeja na željeni predmet. Ovu vrstu tiska koristimo za tisak ravnih i zakrivljenih površina predmeta izrađenih od raznih materijala kao što su plastika, staklo, keramika, guma, metal.

upaljači upaljači upaljači

Najčešći artikli za tampon tisak su olovke, upaljači, privjesci i ostali promotivni artikli. Tiskamo na vaše promotivne artikle, a većinu promotivnih artikala možete kupiti kod nas.

CDi

CD

Tampon tisak na CD I DVD medije radimo sa indirektnim tiskanjem, gdje pomoću gumenog tampona prenosimo boju sa klišeja na željeni predmet. Ovu vrstu tiska koristimo za tisak ravnih i zakrivljenih površina predmeta izrađenih od raznih materijala kao što su plastika, staklo, keramika, guma, metal.

Najčešći artikli za tampon tisak su olovke, upaljači, privjesci i ostali promotivni artikli. Tiskamo na vaše promotivne artikle, a većinu promotivnih artikala možete kupiti kod nas.

Staklo

Tampon tisak na staklo radimo sa indirektnim tiskanjem, gdje pomoću gumenog tampona prenosimo boju sa klišeja na željeni predmet. Ovu vrstu tiska koristimo za tisak ravnih i zakrivljenih površina predmeta izrađenih od raznih materijala kao što su plastika, staklo, keramika, guma, metal.

Najčešći artikli za tampon tisak su olovke, upaljači, privjesci i ostali promotivni artikli. Tiskamo na vaše promotivne artikle, a većinu promotivnih artikala možete kupiti kod nas.

Ostalo

lightbox[a] lightbox[a] lightbox[a] lightbox[a] lightbox[a] lightbox[a]